admin

Sửa lỗi “trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại”

Giới thiệu Nếu bạn truy cập vào WordPress của bạn mà trình duyệt báo lỗi “The site ahead contains harmful programs” hoặc “trang web sắp truy cập chứa chương trình độc hại” điều đó…

Khôi phục Site WordPress chỉ từ Database backup

Backup website của bạn luôn là việc nên làm. Backup càng nhiều, càng ít có cơ hội bị thất thoát dữ liệu nếu gặp phải những vấn đề không thể…

Bảo mật WordPress

WordPress là nền tảng quản trị nội dung lớn nhất thế giới. Nó chạy trên tới 4.5% của toàn bộ website trên thế giới Internet và đã được cài hơn…

Lost your password?